البیان

پیامبر اعظم صلّى‌الله‌علیه‌وآله: آن کس که خود را بر مسلمانان مقدم بدارد، در صورتى که مى‌داند در میان مردم کسى برتر از او وجود دارد، به خدا و رسولش و به مسلمانان خیانت کرده است.

ارتباط با ما

مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان

از حسن توجه، تماس و ارتباط شما مـتشکريم. ما نيز خود را متعهد مي دانيم اين اعتماد و حسن انتخاب شما را با ارائه خدمات مطلوب ارج نهاده و اعتماد شما را پاس بداريم. برای ارتباط با ما مي توانيد از اطلاعات مندرج در این صفحه استفاده فرمائيد.

ایمیل

شماره های تماس

( +98 31 ) 3221 8787

آدرس پستی

ایران ، اصفهان ، خیابان حافظ ، مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان ، معاونت فرهنگی تبلیغی

فرم تماس با ما