البیان

پیامبر اعظم صلّى‌الله‌علیه‌وآله: آن کس که خود را بر مسلمانان مقدم بدارد، در صورتى که مى‌داند در میان مردم کسى برتر از او وجود دارد، به خدا و رسولش و به مسلمانان خیانت کرده است.

درباره ما

باسمه تعالی

معاونت تهذیب و تبلیغ ، مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان
ایران ، اصفهان ، خیابان حافظ ، مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان ، معاونت تهذیب و تبلیغ

( +۹۸ ۳۱ ) 33944521 - info@albayan.ir